standaard afbeelding

Veel gestelde vragen

Wat en waarom?

 • Wat is Goede Buren Gezocht?

  Het project ‘goede buren gezocht’ gaat over een buurt. Een buurt waar mensen niet zomaar naast elkaar wonen. Een gevarieerde, sociale buurt waar alle bewoners meedoen. Een buurt waarin iedereen een 'goede buur' is. De buurt wordt een gevarieerde buurt, omdat er veel verschillende mensen wonen. Jongeren, ouderen, mensen met en zonder verstandelijke, lichamelijke of psychische beperkingen, alleenstaanden en gezinnen. Het wordt een sociale buurt omdat burenhulp hier heel gewoon is. Mensen helpen elkaar als dat nodig en mogelijk is. Iemand helpen bij het koken, voor iemand boodschappen doen, iemands hond uitlaten of samen naar een evenement gaan als iemand dat niet alleen kan. Een buurt waar buurtbewoners met elkaar bepalen hoe de buurt er uit ziet en wat er in de buurt gebeurt. Waar álle buurtgenoten worden aangesproken op dingen die zij goed kunnen en leuk vinden. Deze buurt willen we in Almere bouwen.

 • Waarom een Goede Buren Buurt
  • Omdat steeds meer mensen wonen in een omgeving waarin ze weinig mensen kennen. Waarin ze geen beroep kunnen doen op hun familie of vrienden voor hulp, klusjes, gezelschap of gezelligheid. Terwijl ze hier wel behoefte aan hebben.
  • Omdat steeds meer mensen de toenemende individualisering beu zijn. Die dromen van een leuke, sociale buurt waar mensen elkaar kennen en voor elkaar klaar staan. Waar je je terug kunt trekken in je eigen woning, maar waar je ook samen met je buurtgenoten dingen kunt ondernemen, omdat iedereen hiervoor open staat.
  • Omdat er mensen zijn, die best iets voor anderen willen doen. Als ze zelf maar kunnen kiezen wat ze dan doen en wanneer ze dat doen.
  • Omdat we weten dat vooral mensen met beperkingen vaak niet kunnen leven zoals zij dat willen. Een bloeiend sociaal leven. Bezig zijn met hun hobby. Zo zelfstandig mogelijk wonen. Zelf bepalen wanneer ze eten. Kunnen gaan en staan waar ze willen.

  De Goede Buren buurt wil deze wensen van mensen aan elkaar verbinden. Bedoeling is dat alle buurtbewoners iets bijdragen. Ieder naar eigen kunnen en aansluitend op ieders eigen belangstelling of affiniteit. Andersom kunnen ook alle buurtbewoners ook een beroep doen op burenhulp.

 • Hoe groot wordt de buurt?

  Ons streven is een buurt met ongeveer 300 bewoners. Dat komt neer op ongeveer 130 huishoudens. Dit kunnen 1-persoons huishoudens zijn, maar ook 2-persoons huishoudens of gezinnen. Uit buitenlandse voorbeelden blijkt dat het belangrijk is dat in een inclusieve buurt veel verschillende mensen wonen. Hierdoor zijn er veel verschillende talenten, mogelijkheden en dagpatronen. Met het oog op deze diversiteit gaan we er van uit dat tussen de 5 en 10% van de buurtbewoners een beperking heeft.

 • Van wie komt het idee?

  Het idee is ooit gekomen van Triade een organisatie voor mensen met een beperking in Flevoland. 

  Omdat slechts een klein percentage (hooguit 10%) van de buurtbewoners mensen met een beperking zullen zijn, zijn er ondertussen vele andere organisaties en mensen betrokken bij het idee.

  Samen werken zij aan het realiseren van hun droom; een buurt waar mensen elkaar helpen en samen leven op grond van gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid.

De bewoners

 • Wat voor mensen gaan er wonen?

  De Goede Buren buurt is een buurt voor iedereen: jong of oud, met of zonder beperking, alleenstaanden of gezinnen. Iedereen kan wonen in een inclusieve buurt. Er is niet één profiel te geven voor een bewoner van de Goede Buren buurt. Mensen die zich opgeven voor de Goede Buren Buurt:

  • Zijn betrokken bij anderen
  • Vinden verbondenheid in een buurt belangrijk
  • Maken geen onderscheid tussen mensen met of zonder beperking
  • Kiezen ervoor om andere mensen te helpen
  • Vinden het fijn wanneer de buren hun een handje komen helpen
  • Hebben een open instelling en oordelen niet (snel)
  • Vinden gezelligheid en saamhorigheid belangrijk
  • Vinden een eigen plek belangrijk en respecteren privacy van anderen
  • Willen zelf actief meedoen om een prettige woonomgeving te creëren
  • Zijn sociaal betrokken bij de buurt

  Op dit moment zijn er ongeveer 130 huishoudens geregistreerd die belangstelling hebben om in de Goede Buren Buurt te gaan wonen. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen hier ook daadwerkelijk gaan wonen. Zij zijn (serieus) geïnteresseerd en nemen uiteraard pas een besluit als exact bekend is waar de buurt komt, wanneer deze klaar zal zijn en of er een huis bij zit dat past bij hun wensen en budget.

  Onder de groep van 130 huishoudens bevinden zich vele enthousiaste aspirant-bewoners die actief bijdragen aan alle voorbereidingen voor de buurt.

 • Kan ik daar ook gaan wonen?
  In principe kan iedereen in de Goede Buren buurt wonen, als je je maar herkent in bovenstaande punten en je aangesproken voelt door het idee achter de buurt. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Goede Buren Gezocht en worden daarna op de hoogte gehouden en uitgenodigd voor bijeenkomsten.
 • En als ik een beperking heb?

  Dan ben je natuurlijk ook welkom. Of je nu een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking hebt en of die beperking ernstig of licht is. Het gaat er om dat je graag in een buurt wilt wonen waar mensen jou helpen. En waar jij iets voor anderen kunt betekenen, op wat voor manier dan ook.

 • Wie bepaalt wie daar gaat wonen?

   U kunt zich inschrijven voor een woning in Goede Buren. 

  Uit buitenlandse voorbeelden blijkt dat het belangrijk is dat in een dergelijke buurt veel verschillende mensen wonen. Hierdoor zijn er veel verschillende talenten, mogelijkheden en dagpatronen en is de kans groter dat sociale betrokkenheid en burenhulp ontstaat. We moeten dus vanaf het begin zorgen voor een evenwichtige mix van ouderen, jongeren, alleenstaanden, gezinnen, mensen met een allochtone achtergrond, mensen met een beperking etcetera. Daarom zal de Vereniging van Bewoners bedenken hoe de ideale 'mix' van bewoners er ongeveer uit ziet, hoe selectie van bewoners plaatsvindt en wat er gebeurt als iemand verhuist. 

  Er zijn vele voorbeelden van buurtprojecten in Nederland waarin buurtbewoners samen bepalen hoe werving en selectie van mede-buurtgenoten plaatsvindt.

 • Moet ik me inschrijven bij Woningnet om in aanmerking te komen voor een huurwoning in de Goede Buren Buurt?

  Dit is inderdaad noodzakelijk, maar woningtoewijzing wordt in dit soort projecten vaak vrijgesteld van de gebruikelijke wachtlijsten. Bij de woningtoewijzing voor Goede Buren wordt namelijk vooral rekening gehouden met diversiteit in de buurt (veel verschillende huishoudens, leeftijden, inkomens etc).

 • Wat wordt er van buurtbewoners verlangd?

  Van alle mensen die in de buurt gaan wonen, wordt iets verwacht. Namelijk een 'goede buur' zijn: af en toe of juist heel regelmatig buurtbewoners helpen. Het gaat erom dat iedereen - met of zonder beperking - zijn steentje bijdraagt om op een prettige manier samen te leven in een mooie buurt.

 • Wat doet de Vereniging van Bewoners?

  Op 29 maart 2010 werd op het kantoor van 'TRIP notarissen' te Almere onder toezicht van Mr. M. Berkenbosch de bewonersvereniging 'Goede Buren Gezocht' opgericht. De Vereniging behartigt de belangen van alle (toekomstige) bewoners van de Goede Buren buurt. Alle mensen die zich inschrijven voor de buurt, zijn verplicht lid van deze Vereniging en kunnen via hun lidmaatschap invloed uitoefenen op hoe de buurt er uit gaat zien en hoe alles wordt georganiseerd. De Vereniging is te bereiken via vereniging@goedeburengezocht.nl.

  v.l.n.r. Robert Vogels, Marleen Vogels en Hans Jongmans.

  Oprichters van de bewonersvereniging.

   

   

Interviews met bewoners

 • Voorbeelden van mensen die in Goede Buren willen wonen.

  Vanaf september 2009 plaatsen we regelmatig een interview met een toekomstige bewoner op het Trefpunt (de digitale ontmoetingsplek voor toekomstige bewoners van Goede Buren Gezocht). Lees hier waarom zij enthousiast zijn over Goede Buren!

  Wil je ook geinterviewd worden over jouw motivatie? Stuur dan een mail naar info@goedeburengezocht.nl of bel 06-10700595.

Burenhulp

 • Wat houdt de burenhulp in?

  Bij burenhulp kun je denken aan:

  • dingen die maar af en toe voorkomen (bijvoorbeeld helpen bij een klusje) en dingen die vaker terugkomen (bijvoorbeeld samen met iemand koken)
  • dingen die veel tijd kosten (bijvoorbeeld iemand meenemen voor een dagje uit) en dingen die weinig tijd kosten (bijvoorbeeld iemand naar de het zwembad brengen)
  •  dingen die van te voren af te spreken zijn (bijvoorbeeld iemand meenemen voor een kopje koffie) en dingen die ad hoc moeten gebeuren (bijvoorbeeld oppassen omdat de vaste oppas ziek is)
  • dingen die heel praktisch zijn (bijvoorbeeld helpen in de tuin) en dingen die meer sociaal zijn (bijvoorbeeld kinderen op school voorlezen). In veel gevallen gaat het om burenhulp op basis van vrijwilligheid.

  Maar het kan ook gaan om het verlenen van diensten in ruil voor een financiële vergoeding. Of om wederzijdse hulp (dienstenruil).

 • Hoe wordt de burenhulp georganiseerd?

  De bewoners bepalen met elkaar hoe ze de burenhulp gaan organiseren. Hierbij kunnen zij gebruik maken van ervaringen met ‘Tijd voor Elkaar’. Dit is een burenhulpproject in Utrecht dat al geruime tijd succesvol draait. Om te zien hoe dit precies werkt, draait dit project sinds begin 2010 ook in Almere (Almere Buiten). De ervaringen in Almere Buiten worden straks gebruikt om de burenhulp in de Goede Buren Buurt op te zetten. Kern van het project is dat er een coordinator is die vraag en aanbod van burenhulp bij elkaar brengt.

 • Willen mensen wel meedoen aan burenhulp?

  Uit een belronde langs 78 huishoudens van de 130 die nu ingeschreven staan voor Goede Buren Gezocht blijkt dat een zeer groot deel van deze huishoudens juist het idee van burenhulp een belangrijk positief onderdeel van Goede Buren vindt.

  Gemiddeld is men bereid 5,6 uur per week aan 'burenhulp' te besteden. Men geeft tevens aan dat de gezinsleden ook nog gemiddeld 5 uur per week beschikbaar zijn.

  Samenwonenden/gehuwden met kinderen geven aan wekelijks meer tijd aan 'burenhulp' te kunnen besteden dan alleenstaanden.

  De meest genoemde zaken die men in een 'Goede Buren Buurt' kan bijdragen voor anderen, zijn "gezelschap bieden" (45%), "boodschappen doen" (43%) en "kleine klusjes doen" (43%).

 • Is de burenhulp ook voor en door mensen met een beperking?

  De burenhulp richt zich op alle bewoners, dus niet alleen op de bewoners met een beperking. Van iedereen die in de buurt woont, wordt verwacht dat ze iets kunnen en willen doen. Daar staat tegenover dat iedereen ook gebruik kan maken van de burenhulp.

  In de wijk zijn ook professionals aanwezig voor de ondersteuning van mensen met een beperking. Zij doen die dingen, die redelijkerwijs niet door anderen gedaan kunnen worden en waar zorgkennis noodzakelijk is. Zij werken nauw samen in de steuncirkel van familieleden, vrienden, vrijwilligers en buren die een rol spelen in het leven van iemand met een beperking.

 • Zijn er praktijkvoorbeelden waar burenhulp goed werkt?

  Er zijn op diverse plekken goede voorbeelden te vinden. Eén daarvan is in Utrecht. Meer informatie vindt u hier en op www.tijdvoorelkaarzuid.nl. Daarnaast zijn we in begin 2010 in Almere Buiten een project gestart met burenhulp.  

De buurt zelf

 • Waar komt de buurt?

  De laatste ontwikkelingen zijn dat de buurt komt in Nobelhorst (voorheen Almere-Hout Noord). Een wijk met een dorpse uitstraling en veel particuliere initiatieven.

 • Wat voor huizen komen er?

  In Goede Buren komen eengezinswoningen, appartementen, twee onder één kap woningen en vrijstaande woningen. Een gevarieerde mix van ongeveer 130 koop- en huurwoningen in verschillende prijsklassen.

  Het plan is nog in ontwikkeling, dus de prijzen liggen nog niet vast. De koopprijzen liggen ongeveer tussen de 135.000 (bovenwoning zonder tuin) en 450.000 (vrijstaand). Er komen zowel huurwoningen met een huur onder de huurtoeslaggrens als huurwoningen in de vrije sector.

  In het voorjaar van 2011 denken wij de woningen te kunnen presenteren.

  Overigens blijkt uit een uitgebreide belronde onder 78 huishoudens met serieuze interesse voor een woning in de Goede Buren Buurt dat de meeste van deze huishoudens de buurt als geheel en de gezamenlijke voorzieningen daarbinnen belangrijker vinden dan de luxe en grootte van hun eigen woning. 

 • Hoe komt de buurt als geheel er uit te zien?

  Er is een concept-schetsontwerp van de buurt. Dat geeft een beeld van hoe de buurt er uit kan gaan zien. Toekomstige bewoners hebben een belangrijke stem in hoe het in werkelijkheid wordt.

 • Hebben bewoners invloed op hoe de buurt en hun eigen huis er uit gaan zien?

  Zeker! Al in het voortraject is een belronde gehouden om de ideeën en wensen van toekomstige bewoners te inventariseren. Klik hier voor de samenvatting van de resultaten en hier voor het volledige verslag. Er is een inspraakochtend en een buurtfeest georganiseerd waar toekomstige bewoners voorlopige ontwerpen konden bekijken en reactie konden geven.

  Al deze informatie is gebruikt om een voorlopig plan voor de buurt te maken. Zodra het definitief zeker is dat Goede Buren er komt, worden de buurtbewoners intensief betrokken bij de uitwerking van de plannen. Zowel voor hun eigen woning als voor de buurt als geheel, het gezamenlijke groen, de gemeenschappelijke voorzieningen etcetera.

  Als er voldoende belangstelling is, kunnen ook mensen die hun eigen koophuis willen bouwen in de Goede Buren Buurt terecht.

 • Wat is de afstand tot voorzieningen en openbaar vervoer?

  Winkels en andere voorzieningen liggen op circa 400 afstand, in het centrum van het Homeruskwartier. Ook de bushalte ligt op een afstand van ongeveer 400 meter van de rand van de Goede Buren Buurt.

  Daarnaast komt er in de buurt een buurtgebouw, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar activiteiten plaatsvinden. Toekomstige bewoners bepalen hoe dit buurtgebouw er uit gaat zien, hoe het betaald wordt, welke functie het precies krijgt en hoe het beheer straks gebeurt.

 • Goede Buren wordt een 'autoluwe' buurt. Wat houdt dat in?

  Dit betekent dat er zo weinig mogelijk autoverkeer door de buurt heen gaat. Auto's worden zoveel mogelijk uit het zicht geparkeerd en de wegen en paden door de buurt zijn grotendeels verboden voor autoverkeer. Parkeren gebeurt zoveel mogelijk uit het zicht. Alle woningen zijn per auto bereikbaar voor nooddiensten, voor het in- en uit laten stappen van mensen en voor het in/uitladen van spullen. Een deel van de woningen krijgt een parkeerplek dichtbij huis. De meeste bewoners zullen wat verder moeten lopen van en naar de auto. Voordeel is dat de buurt veilig is voor fietsers, rolstoelers en wandelaars. Bovendien is het 'blik' zoveel mogelijk uit het zicht.

 • Wordt er gedacht aan energiezuinig bouwen / zonnecellen?
  Duurzaam bouwen vraagt extra investeringen, die bewoners terug kunnen verdienen doordat bv hun energiekosten lager zijn. Als veel toekomstige bewoners van Goede Buren Gezocht hier interesse in hebben, wordt dit zeker meegenomen in de plannen.
 • Wanneer is de buurt klaar?

  In het najaar van 2011 hopen we met de gemeente, de projectontwikkelaar en de woningcorporatie rond te zijn over het aankopen van de grond waar Goede Buren gebouwd gaat worden. Daarna duurt het nog ongeveer twee jaar jaar voordat de eerste woningen worden opgeleverd. Dit zal dus zijn eerste helft 2013.

Hoe kan ik me inschrijven?

 • Hoe gaat inschrijving in zijn werk?

  Als je interesse hebt in een woning in Goede Buren, kun je je inschrijven. Lees hier hoe dat werkt.

 • Hoe gaat het met de verdeling van de woningen?

  Mensen die zich inschrijven als belangstellend voor een woning in de Goede Buren Buurt komen op de wachtlijst. Zodra de fase aanbreekt dat er concreet woningen verhuurd of verkocht kunnen worden, krijgen mensen op de wachtlijst de eerste keus voor de woning waar zij interesse in hebben. De inschrijfdatum is bepalend voor het nummer op de wachtlijst. Let op! Inschrijving geeft geen garantie op een woning!

  Daarnaast heeft de Vereniging van Bewoners een stem in de werving en selectie van bewoners. Zie ook veelgestelde vraag: 'Wie bepaalt wie daar gaat wonen?' in de categorie 'De Bewoners'.Staat uw vraag er niet bij?

Stel hier uw vraag:
Categorie:
Naam (optioneel):
Email adres:
Textgrootte aanpassen Grotere letter Kleinere letter afdrukken
resultaten sluiten